läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

golfmarkör och greenlagare för Magga, d_007

greenlagare

golfmarkör

golfmarkör och greenlagare för Magga

Är bollen på green får man markera, ta upp den och rengöra den. Man får laga nedslagsmärken och gamla hålskador på green.

golfmarkör greenlagare
lagare markor Greenlagare är ett gaffelformat verktyg som används för att laga nedslagsmärken som golfbollen har förorsakat på greenen, oftast efter höga inspel. Greenlagaren är obligatorisk att ha med sig vid spel på de flesta golfbanor i Sverige och ofta kontrollerar klubbens funktionärer detta innan ronden påbörjas.

Markören skall läggas först (helst bakom bollen) innan bollen flyttas. Sedan skall bollen läggas först (på samma sida om markören som då den togs upp) innan markören får tas bort.

Ursprungligen var golfbollar släta, men golfare märkte att äldre bollar med hack, bullor och jack i höljet verkade flyga längre. Golfare som naturligt dras till något som ger dem en fördel på golfbanan använde därför gamla golfbollar.

Vid någon tidpunkt måste en aerodynamikern har tittat på detta problem och insåg att de ojämnheterna agerade som "turbulatorer" - de inducerar turbulens i luftlager intill kulan (gränsskiktet).

gropar

Golfbollen har 300 - 450 små ingröpningar i sig, så kallade dimples. Dessa dimpels får golfbollen att flyga längre då de gör att luftströmmarna runt bollen följer med bakom bollen och utjämnar lufttrycket (eller sänker luftmotståndet). Grovt räknat brukar man uppskatta att en boll med dimples flyger ungefär dubbelt så långt som en slät boll, allt annat lika. En golfboll får inte väga mer än 45,93 gram och golfbollens diameter får inte underskrida 42,67 mm.

Groparna har traditionellt varit av sfärisk form, men det är möjligt att optimera aerodynamiska prestanda med andra former. HX golfboll från Callaway, till exempel, använder hexagoner.

hex-aerodynamics

hexagon

 

 

golfmarkör

greenlagare
golfmarkör greenlagare 
greenlagare
golfmarkör utan gravering 700:- (man kan få sitt namn graverat på markören)
greenlagare 1200:-
intresserad av golfmarkör eller greenlagare, kontakta mig här >
     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
pl_013.png