läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

skulpturalt bokstöd, d_002

skulpturalt bokstöd Det skulpturala bokstödet är tänkt att användas för fristående presentation av böcker på en reception/bord eller liknande.

Formen på det skulpturala bokstödet bildar tillsammans med de exponerade böckerna en enhet vilken attraherar ögat. Den rena formen och möjligheter med olika material gör detta skulpturala bokstöd användbart i olika miljöer och kulturer.
Om man vid något tillfälle inte har några böcker att exponera för man samman de två delarna och man får då en vacker skulptur.

 

skulpturalt bokstöd

Att gjuta i järn är mitt första material alternativ. Ytan kan då behandlas på samma sätt som stekjärn, man bränner in olja. Detta ger en vacker och tålig yta.
Andra material att gjuta i är t.ex. brons. Väljer man skiffer, marmor eller annan sten sker tillverkningen på ett annat sätt men slutresultatet blir detsamma.

På kanterna som vilar mot receptionen/bordet och böckerna finns ett mjukt friktionsmaterial, detta för att uppnå hög friktion och för att skydda böckerna.

Det skulpturala bokstödet är uppbyggt av en oliksidig triangel som jag har definierat. Denna oliksidiga triangel ingår i alla mina skulpturer. Eftersom sidorna är olika i en oliksidig triangel kan man välja vilken sida som skall vara mot underlaget och därigenom får man två olika höjder så att det kan anpassas till böckernas höjd.

skulpturalt bokstödskulpturalt bokstöd

 

Denna unika oliksidiga triangel är skyddad genom copyright i form av
mitt konstnärskap.

 

hemsidor;

  skulpturala smycken skulpturalasmycken.se (på svenska)
  sculpted jewelry sculptedjewelry.se (in english)
  tek-en (skulpturer före 2008) tek-en.se (på svenska)skulpturalt bokstödskulpturalt bokstöd
skulpturalt bokstöd med böcker och en ensam

skulpturalt bokstödskulpturalt bokstöd
skulpturalt bokstöd med böcker


skulpturalt bokstöd
skulpturalt bokstöd utan böcker

kontakta mig här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
il_l001-1.png