in english

läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

eltandborsthuvudshållare, d_001

eltandborsthuvudshållare Denna skulpturala eltandborsthuvudshållare i silver och skiffer fungerar visuellt både med eller utan huvud och erbjuder samtidigt ett bättre förvaringssätt än att låta dessa huvud stå i orent vatten.

eltandborsthuvudshållareeltandborsthuvudshållare

Hållaren finns för olika många eltandborsthuvud, från en och uppåt.

Det finns eltandborsthuvud som har lite olika utformning inuti. De flesta har (som dessa) ett avlångt hål medan andra har ett mindre runt hål i skaftet. För de eltandborsthuvud med runt hål finns motsvarande hållare men där den smidda silverstången inte har öglan längst uppe.
eltandborsthuvudshållare

1-huvud 1100:-
2-huvud 1200:-
3-huvud 1300:-
4-huvud 1400:-
5-huvud 1500:-
6-huvud 1600:-

kontakta mig här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
hl_a028-3.png

infoepost-SE

Jag skickar ut ett infoepost ungefär fyra gånger per år när något intressant har eller kommer att ske och för att presentera nya skulpturala smycken. Vill du få detta så fyll i namn och epost och klicka på prenumerera.