golfmarkör och greenlagare för Magga, d_007

greenlagare

golfmarkör

golfmarkör och greenlagare för Magga

Är bollen på green får man markera, ta upp den och rengöra den. Man får laga nedslagsmärken och gamla hålskador på green.

golfmarkör greenlagare
lagare markor Greenlagare är ett gaffelformat verktyg som används för att laga nedslagsmärken som golfbollen har förorsakat på greenen, oftast efter höga inspel. Greenlagaren är obligatorisk att ha med sig vid spel på de flesta golfbanor i Sverige och ofta kontrollerar klubbens funktionärer detta innan ronden påbörjas.

Markören skall läggas först (helst bakom bollen) innan bollen flyttas. Sedan skall bollen läggas först (på samma sida om markören som då den togs upp) innan markören får tas bort.

Ursprungligen var golfbollar släta, men golfare märkte att äldre bollar med hack, bullor och jack i höljet verkade flyga längre. Golfare som naturligt dras till något som ger dem en fördel på golfbanan använde därför gamla golfbollar.

Vid någon tidpunkt måste en aerodynamikern har tittat på detta problem och insåg att de ojämnheterna agerade som "turbulatorer" - de inducerar turbulens i luftlager intill kulan (gränsskiktet).

gropar

Golfbollen har 300 - 450 små ingröpningar i sig, så kallade dimples. Dessa dimpels får golfbollen att flyga längre då de gör att luftströmmarna runt bollen följer med bakom bollen och utjämnar lufttrycket (eller sänker luftmotståndet). Grovt räknat brukar man uppskatta att en boll med dimples flyger ungefär dubbelt så långt som en slät boll, allt annat lika. En golfboll får inte väga mer än 45,93 gram och golfbollens diameter får inte underskrida 42,67 mm.

Groparna har traditionellt varit av sfärisk form, men det är möjligt att optimera aerodynamiska prestanda med andra former. HX golfboll från Callaway, till exempel, använder hexagoner.

hex-aerodynamics

hexagon

 

 

golfmarkör

greenlagare
golfmarkör greenlagare 
greenlagare
golfmarkör utan gravering 700:- (man kan få sitt namn graverat på markören)
greenlagare 1200:-
intresserad av golfmarkör eller greenlagare, kontakta mig här >