läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

NEE-yoo MO-na-der, k_008

NEE-yoo MO-na-der NEE-yoo MO-na-der
Skulptur för en ny människa.
Arbetsnamn eller smeknamn på livet i magen; NisseLisa livet i magen
Elliot
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 16/5551
Elliot är en variant av det Skotska efternamnet Elliott som är en medeltida variant av Erika/Eliya och betyder "älvornas härskare".
Fastän namnet historiskt sett gavs till män ökar antalet kvinnor med namnet Elliot.
Christian
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 8/37184
Christian/Cristian är ett mansnamn med latinskt ursprung (Christianus), med betydelsen "kristen".
Det var ett vanligt namn bland nordiska (danska) kungar på 1400- och 1500-talen.
Ilja
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 34/131
Ilja är en rysk variant av det bibliska namnet Elias. Betyder Gud min härskare. Inom judendomen får man inte uttala Guds namn. Ilja är därmed en förkortning av Guds namn.
Ivan
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 26/11789
Äldsta belägget i Sverige är från år 1797. Mansnamnet Ivan är en rysk form av Johannes som betyder "Gud har förbarmat sig". Den ryska smeknamnsformen är Vanja, vilket i Sverige uppfattas som ett kvinnonamn.

 

könsneutral stege

Språk med könsneutrala pronomen; Bengali, Filipino, Finska, estniska och ungerska, Georgiska, Indonesiska/malajiska, Kinesiska, Nahuatl, Persiska, Romanska språk, Swahili, Turkiska språk.

kontaktimprovisation lejonet tänkaren
Kontaktimprovisation är en spontan dansform som kan utövas av alla. Två eller flera personer leker i fysisk kontakt med varandra med viktöverföring i rörelse och lagarna om balans och gravitation. Lejonet 23/7 – 22/8. Tänkaren har ofta använts som en sinnebild för att symbolisera intellektuell aktivitet, och inte minst filosofi.

NEE-yoo MO-na-der

NEE-yoo MO-na-der

del av NEE-yoo MO-na-der

 

kontakta mig här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
hl_k030-1.png