NEE-yoo MO-na-der, k_008

NEE-yoo MO-na-der NEE-yoo MO-na-der
Skulptur för en ny människa.
Arbetsnamn eller smeknamn på livet i magen; NisseLisa livet i magen
Elliot
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 16/5551
Elliot är en variant av det Skotska efternamnet Elliott som är en medeltida variant av Erika/Eliya och betyder "älvornas härskare".
Fastän namnet historiskt sett gavs till män ökar antalet kvinnor med namnet Elliot.
Christian
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 8/37184
Christian/Cristian är ett mansnamn med latinskt ursprung (Christianus), med betydelsen "kristen".
Det var ett vanligt namn bland nordiska (danska) kungar på 1400- och 1500-talen.
Ilja
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 34/131
Ilja är en rysk variant av det bibliska namnet Elias. Betyder Gud min härskare. Inom judendomen får man inte uttala Guds namn. Ilja är därmed en förkortning av Guds namn.
Ivan
antal kvinnor/män med namnet i Sverige: 26/11789
Äldsta belägget i Sverige är från år 1797. Mansnamnet Ivan är en rysk form av Johannes som betyder "Gud har förbarmat sig". Den ryska smeknamnsformen är Vanja, vilket i Sverige uppfattas som ett kvinnonamn.

 

könsneutral stege

Språk med könsneutrala pronomen; Bengali, Filipino, Finska, estniska och ungerska, Georgiska, Indonesiska/malajiska, Kinesiska, Nahuatl, Persiska, Romanska språk, Swahili, Turkiska språk.

kontaktimprovisation lejonet tänkaren
Kontaktimprovisation är en spontan dansform som kan utövas av alla. Två eller flera personer leker i fysisk kontakt med varandra med viktöverföring i rörelse och lagarna om balans och gravitation. Lejonet 23/7 – 22/8. Tänkaren har ofta använts som en sinnebild för att symbolisera intellektuell aktivitet, och inte minst filosofi.

NEE-yoo MO-na-der

NEE-yoo MO-na-der

del av NEE-yoo MO-na-der

 

kontakta mig här >