FA-sta PUNK-ter, k_007

FA-sta PUNK-ter FA-sta PUNK-ter
Skulptur för Skaraborg.Destination Skaraborg
det är inte enbart sevärdheter och attraktioner som lockar besökare till Skaraborg. Det är lika mycket vägarna och de sköna stigarna som gör Skaraborg till en destination,
ett resmål.
I detta landskap färdas du långsamt.
fornlämningar Skaraborg
  fornlämningar i Skaraborg
Punktskrift
(även brailleskrift och blindskrift) används
av synskadadade eller blinda personer i större delen av världen.
Systemet bygger på en rektangel, en så kallad cell, bestående av sex punkter i två lodräta kolumner med tre punkter i varje kolumn.
Fyrkanten är inte större än att den täcks av en fingertopp. Skriftsystemet finns för de flesta alfabeten.

Skaraborg


Skaraborg braille
    Skaraborg som punktskrift

offerstenOfferstenens skålgroparna anses häröra från perioden mellan yngre stenålder och äldre järnålder. Skålgroparna förknippas ofta med kultplatser och förekommer både i samband med dödskult och fruktbarhetskult. När Kristendomen kom till Sverige klövs många av stenarna itu för att få ut ”hednakrafterna”.
Skålgropar kallas i folktron ibland för älvkvarnar vilket kan vara en ledtråd till deras ursprungliga funktion.

 Offersten vid Hof, Skattegården

 

 

FA-sta PUNK-ter

FA-sta PUNK-ter

 

del av FA-sta PUNK-ter

 

kontakta mig här >