TRAY ahv SHU, k_005

TRAY ahv SHU TRAY ahv SHU
Skulptur för en liten välplanerad trädgård.
Mayas talsystem var vigesimalt, det vill säga baserat på 20 till skillnad från vårt som är decimalt, alltså baserat på 10. Vi har en serie enkla siffror från 1 till 9, olika kombinationer av två siffror från 10 till 99 och olika kombinationer av 3 siffror från 100 till 999. Mayakulturen hade däremot en serie tecken från 1 till 19, en serie kombinationer av dessa från 20 till 399 och ytterligare en från 400 till 7 999 osv. En nolla skrevs som ett snäckskal, ental från ett till fyra med punkter, från fem till nitton med kombinationer av streck och tal, där ett streck motsvarar fem. När de sedan kombinerade dessa, så var en punkt över ett tal värt 20, en punkt över två tal värt 400, en punkt över tre tal värt 8000 o.s.v. De behövde 4 siffertecken för att beteckna tal från 8 000 till 159 999 och med fem siffertecken kom de upp i tal från 160 000 till 3 199 999, vilket i vårt talsystem alltså kräver 7 siffror. maya
ristning
Talet 7 har alltid betraktats som speciellt. Veckans sju dagar, världens sju underverk, regnbågens sju färger, de sju dödssynderna, osv. Det sägs till och med att Newton lade till färgen indigo till sin beskrivning av spektrumet för att få det till just sju färger.
tre av sju
TRAY ahv SHU
TRAY ahv SHU
TRAY ahv SHU - 4
kontakta mig här >