ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, k_004

Tretalsmystik bygger på att talet tre är heligt i många kulturer och återkommer ständigt i sagor, myter och legender.
I många kulturer är de jämna talen en symbol för det materiella, som jorden och kroppen, medan de ojämna talen symboliserar det andliga såsom livet och själen. Talet tre är vad man får om man adderar det första ojämna talet med det första jämna, och därmed får det en extra magisk innebörd.
 ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee


Inom kristendomen finns till exempel de tre vise männen, treenigheten och inte minst själva hörnpelaren i den kristna tron; Jesus som återuppstår på den tredje dagen. I antik grekisk-romersk tro fanns tre ödesgudinnor, som också återkommer som Urd, Skuld och Verdandi i fornnordisk mytologi. I sagorna måste den käcke ynglingen ofta överleva tre faror innan han når sin prinsessa. "Guldlock och de tre björnarna" och "De tre bockarna Bruse" är väl kända.

ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del avayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del av

ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del avayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del av

Svastikan eller hakkorset, ett lyckobringande tecken och en uråldrig symbol för solen i bland annat indisk kultur, är en typ av liksidigt kors byggd på tretalet.

Borromeiska ringarna är en symbol som består av tre cirklar som sitter samman med brunniansk förbindelse, det vill säga att en cirkel inte kan avlägsnas utan att de båda andra frigörs från varandra. borromeiska
Yantra är en geometrisk symbol som man kan fästa sitt sinne på under meditation. Roten kommer ur sanskritordet yan, som betyder form, och tra som betyder befria. Yantra är geometriska symboler som skänker befrielse till sinnet under meditation. yantra

kontakta mig här >