fa-MEEL-ya, k_001

 fa-MEEL-ya
Skiffer och silver
250*250mm ca 10mm hög

fa-MEEL-ya
Många menar att familjbegreppet endast omfattar blodsband, medan en del antropologer argumenterar för att blodsband bara ska förstås metaforiskt, eftersom det i många kulturer är andra kriterier än genetiska band som definierar familjförhållanden.
fa-MEEL-ya
Idag används begreppet också i ett utvidgat sammanhang för nära vänner eller kanske för inneboende. I kollektivboende pratar man ofta om "storfamiljen".
fa-MEEL-ya, halva
fa-MEEL-ya, halva
Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.

fa-MEEL-ya, del

 

kontakta mig här >