läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

hänge med kärlek-lycka-överflöd till Lovisa, pl_l016

lycka
   
Lovisa  
vikt:
längd:
född:
3268 gr
50 cm 
15.02 20130712

Läs mer...

hänge med älskade barn för Johanna, pl_j015

stor liten hand

 

Det viktigaste är att man är en bra
och kärleksfull förälder varje dag.
Då skapar man de bästa förutsättningarna för en livslång, positiv relation med sitt barn.

Läs mer...

armband med tAKiDA för Lovisa, ak_l005

Namnet tAKiDA kommer från en japansk seriefigur Silver Fang, som de tyckte mycket om så de tog det som bandets namn.

tAKiDA

 

Läs mer...

brosch/hänge för Skaraborg, bl_s021

Destination Skaraborg, det är inte enbart fornlämningar Skaraborgsevärdheter och attraktioner som lockar besökare till Skaraborg. Det är lika mycket vägarna och de sköna stigarna som gör Skaraborg till en destination, ett resmål.
I detta landskap färdas du långsamt.

 

Läs mer...

ring med legetøj för Gunvor, rl_g020

Pieter Bruegel
Pieter Bruegel 1560

En leksak (legetøj på danska) är ett föremål vars syfte eller huvudsakliga användning är att lekas med. Leksaker förknippas vanligtvis med barn och husdjur, men det är inte ovanligt att vuxna människor och en del icke-tamdjur leker med leksaker. Många föremål har gjorts i syfte att verka som en leksak, men andra föremål tillverkade med andra ändamål i åtanke, också kan fungera som en leksak.

Läs mer...

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
ol_009-1.png