läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

tankar

hänge med kärlek-lycka-överflöd till Lovisa, pl_l016

lycka
   
Lovisa  
vikt:
längd:
född:
3268 gr
50 cm 
15.02 20130712

Läs mer...

hänge med älskade barn för Johanna, pl_j015

stor liten hand

 

Det viktigaste är att man är en bra
och kärleksfull förälder varje dag.
Då skapar man de bästa förutsättningarna för en livslång, positiv relation med sitt barn.

Läs mer...

armband med tAKiDA för Lovisa, ak_l005

Namnet tAKiDA kommer från en japansk seriefigur Silver Fang, som de tyckte mycket om så de tog det som bandets namn.

tAKiDA

 

Läs mer...

brosch/hänge för Skaraborg, bl_s021

Destination Skaraborg, det är inte enbart fornlämningar Skaraborgsevärdheter och attraktioner som lockar besökare till Skaraborg. Det är lika mycket vägarna och de sköna stigarna som gör Skaraborg till en destination, ett resmål.
I detta landskap färdas du långsamt.

 

Läs mer...

ring med legetøj för Gunvor, rl_g020

Pieter Bruegel
Pieter Bruegel 1560

En leksak (legetøj på danska) är ett föremål vars syfte eller huvudsakliga användning är att lekas med. Leksaker förknippas vanligtvis med barn och husdjur, men det är inte ovanligt att vuxna människor och en del icke-tamdjur leker med leksaker. Många föremål har gjorts i syfte att verka som en leksak, men andra föremål tillverkade med andra ändamål i åtanke, också kan fungera som en leksak.

Läs mer...

halsband med delar av fullbordan för Catherine, hl_c033

Vid fullbordan, Allt är verkligen ett.

En organisms livscykel är alla de förändringar som den genomgår från födelse till död. Hos en del organismer är livscykeln kort och innefattar endast ett fåtal olika stadier, medan andra organismer kan ha en lång och komplicerad livscykel som sträcker sig över flera år.

En del organismer reproducerar sig endast en gång för att därefter dö. För sådana organismer markerar reproduktionen därmed fullbordan av livscykeln. Andra organismer har en livscykel med flera möjligheter att ge upphov till avkomma, genom att förmågan till reproduktion fortsätter, oftast genom hela livet.

delar

Läs mer...

halsband kring Catherine, hl_c032

4
Cirkeln är en symbol för tiden.
Den omfattar allt som varit, allt som är och allt som kommer att bli och är i och med detta en symbol för ödet, varje enskild individs öde och hela universums öde.
Samtidigt är cirkeln också är en symbol för tidlöshet eftersom den inte har ett början och ett slut.
Som O är cirkeln full, den innehåller allt, men är samtidigt tom, för var och en att ge eget innehåll.
Att människor över hela världen har byggt sina hus runda är inte för att det är lättare att bygga runt, utan för att huset är en symbol av kosmos, en miniatyrbild av den stora helheten.

Läs mer...

halsband med och för Kinnekulle, hl_k030

Kinnekulle består av fem på urberget lagrade bergarter.
Ur dem kan man läsa vår jords historia, kanske 540 miljoner år tillbaka.
Det var då de första, primitiva djuren uppträdde i havet och många av dem blev kvar som fossil i sandstenen. Betydligt yngre och mer komplicerade är de djur du kan se som trilobiter och orthoceratiter i kalkstenslagret.
En minnesramsa som man lärde sig i skolan för att komma ihåg Kinnekulles lager av bergarter var:
USA KL 3, Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp.

kinnekulle

Läs mer...

halsband med strutsfjäder för Margareta, hl_m029

En fjäder är en utväxt från en fågels hud, bestående av proteinet keratin. Fåglar är de enda nu levande djur som har fjädrar och de flesta fåglar har dem över hela kroppen, förutom på benen, näbben och orbitalringen. Fågelns fjädrar är en förutsättning för att den ska kunna flyga men de fungerar även som värmeisolering.
Antalet fjädrar på en fågel varierar, främst på grund av fågelns storlek. En ladusvala har cirka 1500 fjädrar och en sångsvan har cirka 25000.
The feather shaft runs up the middle of the feather, a little off center. On either side of the shaft is the large flat feather vane. This is the flight surface. The vane of the feather is formed of many individual feather barbs. Adjacent barbs are hooked together with a series of microscopic hooks, like velcro.

In some birds, like ostriches, the barbs are not zipped together, so that the feather barbs fall free in a fluffy mass. Would you expect this arrangement to work very well as a flight feather?

nandustruts

 

Läs mer...

brosch med igelkott i bo för Karina, bl_k020

På sommaren har igelkotten inget bo utan sover där den får skydd t ex under lövhögar, under en trädrot eller i en komposthög.
Igelkotten är starkt beroende av goda övervintringsplatser då den söker upp ett lämpligt ställe att gå i ide.
Den inreder boet med mossa, gräs eller löv och lägger sig sedan för att sova hela vintern. En igelkott kan ha ca 6000-7000 taggar och väga 0,5 till 1,3 kg.

igelkottbo

Läs mer...

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
hl_v022-2.png