läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

ring med legetøj för Gunvor, rl_g020

Pieter Bruegel
Pieter Bruegel 1560

En leksak (legetøj på danska) är ett föremål vars syfte eller huvudsakliga användning är att lekas med. Leksaker förknippas vanligtvis med barn och husdjur, men det är inte ovanligt att vuxna människor och en del icke-tamdjur leker med leksaker. Många föremål har gjorts i syfte att verka som en leksak, men andra föremål tillverkade med andra ändamål i åtanke, också kan fungera som en leksak.

Leksaker och spel är i allmänhet en viktig del av att lära sig om världen och växa upp.
Unga människor använder leksaker och spel för att upptäcka sin identitet, hjälpa sina kroppar för att bli starkare, lära orsak och verkan, utforska relationer och öka sin kompetens som behövs som vuxen. Vuxna använder leksaker och spel för att forma och stärka sociala band, lära unga människor komma ihåg och inpränta lärdomar samt att öva sin hjärna och kropp. Leksaker är mer än bara underhållning och lek, det används för att ha en uttalad påverkan på många aspekter av livet.
klotet

 

 

 


Ett klot är runt som en boll. Ytan kallas för
klotyta och den cirkel som går runt mitten
på klotet kallas för storcirkel.
Radien är det avstånd som är
mellan klotets mittpunkt och klotytan.

 

 

 

 

snöklotNinni Lundquist

snöklot Ninni Lundquistdet färdiga skulpturala smycket här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
hl_c032-2.png