halsband med och för Kinnekulle, hl_k030

Kinnekulle består av fem på urberget lagrade bergarter.
Ur dem kan man läsa vår jords historia, kanske 540 miljoner år tillbaka.
Det var då de första, primitiva djuren uppträdde i havet och många av dem blev kvar som fossil i sandstenen. Betydligt yngre och mer komplicerade är de djur du kan se som trilobiter och orthoceratiter i kalkstenslagret.
En minnesramsa som man lärde sig i skolan för att komma ihåg Kinnekulles lager av bergarter var:
USA KL 3, Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp.

kinnekulle

ramslök berget blommar
Kinnekulles karaktärsblomma ramslöken.
berget berget
det färdiga skulpturala smycket här >