läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

piercing för Lis högra öra, il_l001

Yggdrasil är asagudarnas speciella träd och kallas ibland Världsträdet.
Ett liknande världsträd förekommer i mayansk mytolog och i andra religioner.
yggdrasil Yggdrasil har tre rötter:
En som går till människornas (Midgård) och gudarnas hemvist (Asgård);
den andra till jättarnas hemvist (Jotunheim eller Utgård);
den tredje till Hel, underjorden på trädets norra sida.
Under var och en av dessa rötter finns en brunn:
under den första roten ligger Urdarbrunnen (”ödesbrunnen”) där gudarna håller sina ting;
under den andra Mimersbrunnen, visdomens och kunskapens källa;
under den tredje föds älven Vergelmer.
The eye of Horus is an ancient Egyptian symbol of protection and royal power from deities, in this case from Horus or Ra. The symbol is seen on images of Horus' mother, Hathor, and on other deities associated with her. Horus öga
När en tunn månskära syntes efter att månen inte varit synlig på några dagar, firades detta bland många folk, bl.a. hos sumererna i Mesopotamien för 5000 år sedan. Även i bibeln (fjärde Mosebok) står det att månens återkomst skulle firas.
Månen har också ansetts kunna ha en farlig inverkan på människor. De engelska ordet ”lunatic”, vilket betyder ”vansinnig” eller ”galen”, kommer från det latinska ordet Luna, vilket betyder måne.
Månen kunde i folktron även utföra positiva saker för människan, t.ex. bota sjukdomar. Månljuset kunde bl.a. ta bort vårtor, om man tvättade sig i månsken.
ylande varg
cirkel punkt The circle with a point at its center is ancient. This ideogram seems to have been used in every cultural sphere on earth. Wherever it appears, it has the same meaning: the sun or something that is closely associated with the sun . The sun sign is one of the oldest gestalts in Western ideography.

det färdiga skulpturala smycket här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
rl_n011-2.png