piercing för Lis högra öra, il_l001

Yggdrasil är asagudarnas speciella träd och kallas ibland Världsträdet.
Ett liknande världsträd förekommer i mayansk mytolog och i andra religioner.
yggdrasil Yggdrasil har tre rötter:
En som går till människornas (Midgård) och gudarnas hemvist (Asgård);
den andra till jättarnas hemvist (Jotunheim eller Utgård);
den tredje till Hel, underjorden på trädets norra sida.
Under var och en av dessa rötter finns en brunn:
under den första roten ligger Urdarbrunnen (”ödesbrunnen”) där gudarna håller sina ting;
under den andra Mimersbrunnen, visdomens och kunskapens källa;
under den tredje föds älven Vergelmer.
The eye of Horus is an ancient Egyptian symbol of protection and royal power from deities, in this case from Horus or Ra. The symbol is seen on images of Horus' mother, Hathor, and on other deities associated with her. Horus öga
När en tunn månskära syntes efter att månen inte varit synlig på några dagar, firades detta bland många folk, bl.a. hos sumererna i Mesopotamien för 5000 år sedan. Även i bibeln (fjärde Mosebok) står det att månens återkomst skulle firas.
Månen har också ansetts kunna ha en farlig inverkan på människor. De engelska ordet ”lunatic”, vilket betyder ”vansinnig” eller ”galen”, kommer från det latinska ordet Luna, vilket betyder måne.
Månen kunde i folktron även utföra positiva saker för människan, t.ex. bota sjukdomar. Månljuset kunde bl.a. ta bort vårtor, om man tvättade sig i månsken.
ylande varg
cirkel punkt The circle with a point at its center is ancient. This ideogram seems to have been used in every cultural sphere on earth. Wherever it appears, it has the same meaning: the sun or something that is closely associated with the sun . The sun sign is one of the oldest gestalts in Western ideography.

det färdiga skulpturala smycket här >