ring smidd för Lena, rl_l016

En ring som stämmer till smalt stelt armband. En ring som kan användas hela tiden, både vardag och fest. Smitt som passar in.
 al_005al_005
Rundmask, framände av Acrobelophis minimus, som är funnen i bland annat svensk åkermark.
Den har tvågrenade 'labiala probolae' som liknar en stämgaffel.
 rundmask

Hur fungerar en blomessens?
Om Du tänker Dig en harpa och en stämgaffel så kan Du få en bild av hur blomessensen fungerar.

När Du slår på stämgaffeln kommer den att avge ett ljud som färdas i vågor. Om Din stämgaffel ger tonen C och Du håller den nära harpan kommer ljudvågorna att färdas till harpans strängar. Den sträng som är stämd i tonen C kommer att ge resonans utan att Du rör den.

Detta kallas för sympatisk resonans och är en fysisk lag.

En blomessens fungerar på samma sätt. Den är en naturens stämgaffel. När vi använder en essens uppstår en resonans i harmoni med just den blomessensens kvalité. Begränsningar och disharmoni kan börja förändras. Varje människa upplever blomessensens effekter på olika sätt. Essens åstadkommer en förändring i medvetandet.

 stämgaffel

 rl_016rl_016

det färdiga skulpturala smycket här >