läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

hänge med älskade barn för Johanna, pl_j015

stor liten hand

 

Det viktigaste är att man är en bra
och kärleksfull förälder varje dag.
Då skapar man de bästa förutsättningarna för en livslång, positiv relation med sitt barn.

Pioneer plakett

Plakett (minnesplakett)
Från franskan, derivat av plaquer ("tallrik"), från mellanholländskans placken ("att plåstra, slå metall i en tunn plåt").
Besläktat med lågtyska placke, Plagge ("liten fläck,
rester, trasor, tunna gräs"), östra frisiska Plak, plakke
("ett slag, smäll").
Någon platt tunn bit metall, lera, elfenben eller liknande som används som ornament, eller för att måla bilder på. Såsom en platta, hängde tallrik, fat, eller liknande,
på en vägg.
Även mindre utsmyckning som bärs av person, som brosch eller hänge.
Pioneers plaketter är av guld-anodiserat aluminium och placerades ombord på rymdfarkosterna Pioneer 10 1972 och Pioneer 11 1973.
På dessa finns ett illustrerat meddelande om de skulle fångas upp av utomjordiskt liv. Plaketterna visar nakna figurerar av en man och kvinna tillsammans med flera symboler som är utformade för att ge information om ursprunget av rymdfarkosten.
hjärta Hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd och är en symbol för kärlek.
I ett mänskligt embryo börjar hjärtat att slå cirka tre veckor efter befruktningen.
Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors hjärtrytm före födelsen.

det färdiga skulpturala smycket här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
al_e007-1.png