läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

hänge med kärlek-lycka-överflöd till Lovisa, pl_l016

lycka
   
Lovisa  
vikt:
längd:
född:
3268 gr
50 cm 
15.02 20130712

Kärlek är en känsla som präglas av en stark ömhet och tillgivenhet. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation, mot mer allmänna konkreta ting som naturen, kyrkan eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära med-människa, inklusive den egna personen.

Kärlek till den egna personen – narcissism – kan av omgivningen ses som något negativt, där egenkärleken kan ta sig uttryck i handlingar som ökar det egna välståndet eller välmåendet på andras bekostnad. Det finns även en annan form av egenkärlek där personen unnar sig en del av det goda i livet, utan att brista i respekt eller empati inför medmänniskorna. Sådan egenkärlek är kopplad till en god självkänsla, vilket i sin tur är viktigt för att kunna visa kärlek – att ge ovillkorligt.

Kärlek kännetecknas av en vilja att ge villkorslöst till någon eller något, det vill säga att bete sig altruistiskt.

 

 

kärlek

    lycka

Lycka är en känsla av varaktigt välbehag och ingenting som man finner i pengar, hur man bor eller vilket välstånd man finner sig i. Detta är något man finner i sig själv, genom att vara nöjd över den man är.

Deepak Chopra tar ståndpunkt i Buddhas filosofi och menar att den biologiska hjärnans grundinställningar, att se möjligheter istället för nackdelar, är en stor orsak till att vi finner lycka. Han menar också att medition frigör positiva signalsubstanser i vår hjärna och att detta leder till glädje. Den sista vägen till att hitta glädje genom hans teori handlar om ens egna val. Han säger också att detta är saker alla människor kan glädjas åt oavsett var man bor, vart man kommer ifrån eller hur mycket kapital man har.

överflöd  
Överflöd är abundans av kärlek-lycka, allt sådant men ej materiellt. När allt är tusen gånger bättre än man bett och drömt om. Ledsen, vet inte hur jag ska förklara min känsla. Hur beskriver man ren, fundamental lycka???? Kärlek till livet. Känslan av att leva fullt ut varenda minut av livet. 

det färdiga skulpturala smycket här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
rl_z017-5.png