läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

tankar

örhänge med igelkott för Karina, ol_k008

igelkottFör namnet igelkott finns olika förklaringar.
Den första leden, igel, är troligtvis en germansk form av det grekiska ordet för djuret εχίνος (echinos) eller kommer från det germanska ordet för spjutudd, īġ, som är nära besläktad med grekiskans aikhmé. Den senare leden, kott, betecknade egentligen ett rundat föremål och är även grunden till ordet katt (jämför med isländskans kǫttr).

Läs mer...

hänge med hjärta och minne för Catarina, pl_c014

I ett mänskligt embryo börjar hjärtat att slå cirka tre veckor efter befruktningen eller fem veckor efter den sista normala menstruationsperioden (LMP), vilket är det datum som normalt används för att datera graviditet. Embryots hjärta börjar först att slå i samma takt som moderns, med omkring 75-80 slag per minut. Hjärtrytmen ökar därefter linjärt under cirka fyra veckor, med ett maximum kring 165-185 slag per minut i början av den nionde veckan efter LMP. Ökning är ungefär 3,3 slag/minut per dag. Därefter sjunker den ner till omkring 150 slag per minut under de följande 6 veckorna. Efter den 15:e veckan avtar minskningen och hjärtat slår då med ett genomsnitt på cirka 145 slag per minut. Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors hjärtrytm före födelsen. hjärta

Läs mer...

ring med blues och chess för Imme, rl_i019

För The Rolling Stones designade John Pasche "Tongue and Lip Design" loggon 1971.
Denna användes på albumet Sticky Fingers.
I augusti 2008 valdes designen till den bästa bandloggan av alla tider i en online omröstning.

Pasche kommer ihåg att inspirationen kom från en bild av den Hinduiske gudinnan Kali.
Han fick den furstliga summan av £50 för sitt arbete men fick det generösa tillägget av £200 ett par år senare, som ett erkännande av framgången med designen.

Nu ägs copyrighten av gruppen själv men 2006 sålde Pasche originalverket till loggan för £400,000.

stones tunga

Läs mer...

halsband med ett bra avslut på en bra tid för Annica, hl_a028

Afrikansk Ashanti mandala (magiskt diagram i hinduisk men framför allt i buddhistisk tantrism) med skorpion och fågel.

Traditionell symbolism hos Ashanti (Ghana). Den dubbla skorpionen står för rättvisa och dom, för ett rättvist utslag kräver att minst två sidor av en sak undersöks. Skorpionen är ett av jordens äldsta och framgångrikaste djur.

Tecknet för fågeln som vänder sitt huvud bakåt, för att fånga sitt förlorade ägg står för möjligheten att alltid vända tillbaka i alla situationer i livet.

ashanti

Läs mer...

ring med det goda i livet för Asko, rl_a018

Definitionen av det goda i livet är naturligtvis olika.
Dock är nog familj, mat, dryck, upplevelser viktigt för många.

familj skugga solnedgång par

Läs mer...

agraff med tetraeder för Lotta, gl_l003

Mittdel från armband med tetraeder bör ingå. mittdel

 

Läs mer...

halsband med befintligt skiffer för Bettan, hl_b027

Skifferhänge som har varit armband tidigare ingår.  befintligt skiffer

 

Läs mer...

halsband med tetraeder för Ylva, hl_y026

Halsband till örhänge med tetraeder för Ylva som skall vara enkelt med hänge framtill.

örhänge med tetraeder för Ylva
örhänge med tetraeder för Ylva

Läs mer...

ring med skilsmässa för Zara, rl_z017

En vardagsring, en skilsmässoring . Skilsmässa innebär: frihet, dåligt samvete, barn, lång tid, mer individ, mer kvinnlighet osv.

Skilsmässa är numera enligt svensk rätt det enda giltiga sättet för upplösning av äktenskap om båda makarna är i livet. Äktenskapet upplöses genom dom i tingsrätten. Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller av den ena parten. För par som har barn under 16 år krävs sex månaders betänketid innan skilsmässa beviljas. Om bara den ena parten vill skiljas gäller också betänketid.

 delad familj

Läs mer...

örhänge med tetraeder för Ylva, ok_y014

Örhänge till armband med tetraeder för Ylva med stift så att det sitter direkt på örat.
Örhänget skall ej gå bak på baksidan av örat.

 

 skiss al_y008

Läs mer...

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
bl_k020-3.png