läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

tankar

ring smidd för Lena, rl_l016

En ring som stämmer till smalt stelt armband. En ring som kan användas hela tiden, både vardag och fest. Smitt som passar in.
 al_005al_005

Läs mer...

armband med tetraeder för Ylva, al_y008

Armband som skall vara enkelt och passa till Ring med Lottas tetraeder.

 

skiss rl_l004  rl_l004

Läs mer...

ring med fingerborg för Anneli, rl_a015

En fingerborg är ett redskap (vanligen av metall) format som en liten bägare eller hylsa, vilken vid sömnad träs på långfingret för att skydda fingertoppen från stick när nålen sticks genom tyget.
Finns även i porslin, läder, gummi, valben, tänder, elfenben och andra material.
I Sverige har fingerborgen varit känd sedan 1500-talet.

Fingerborg heter thimble på engelska.

logga

Läs mer...

halsband för Asplund medborgarhus, hl_a025

1947 utlystes en arkitekttävling som gällde ett nytt
Medborgarhus i Eslöv.
Hans Asplund, då nyutexaminerad arkitekt vann med sitt bidrag ”Diagonal balans” ett hus i sen funktionalistisk stil inrymmande samlingssalar, teatersalong, restaurang och ett litet museum.
medborgarhuset Eslöv

Läs mer...

piercing för Lis högra öra, il_l001

Yggdrasil är asagudarnas speciella träd och kallas ibland Världsträdet.
Ett liknande världsträd förekommer i mayansk mytolog och i andra religioner.
yggdrasil Yggdrasil har tre rötter:
En som går till människornas (Midgård) och gudarnas hemvist (Asgård);
den andra till jättarnas hemvist (Jotunheim eller Utgård);
den tredje till Hel, underjorden på trädets norra sida.
Under var och en av dessa rötter finns en brunn:
under den första roten ligger Urdarbrunnen (”ödesbrunnen”) där gudarna håller sina ting;
under den andra Mimersbrunnen, visdomens och kunskapens källa;
under den tredje föds älven Vergelmer.

Läs mer...

örhänge med igelkott för Ann-Jeanette, ol_a007

Ett örhänge stort med igelkott.

liten igelkott
liten igelkott

Läs mer...

ring med igelkott för Ann-Jeanette, rl_a014

Ring med igelkott som skall vara stor och iögonfallande.

igelkott 
igelkott

Läs mer...

armband med sport för Emma, al_e007

Sport är, har varit och kommer alltid att vara en stor del av ditt liv.
Dessa tre sporter har ännu så länge varit de dominerande för dig.

 

handboll hästsko

Läs mer...

halsband med livet för Ann-Charlotte, hl_a024

Livets vandring är inte rak utan mer som en slingrande vandringsled med variation både i bredd och lutning.
Vem man vandrar med, var och hur varierar under livet. Periodvis hittar man någon som man vandrar tillsammans med totalt sett bra och därför längre.

vandringsled  skylt märke vandringsled  långfjället

Läs mer...

halsband med midvinter för Holma Konst, hl_h023

Jul är benämning på den nordiska hedniska midvinterfesten julblot, fornnordiska jólablót eller "midvinterblot".
Julblot eller midvinterblot firades alltså vid midvintern då dagarna är som kortast och nätterna som längst, d.v.s. kring vintersolståndet.
Man tror att det förkristna firandet av denna dag var en dyrkan av denna egenskap hos dygnet då det tolkades som ett återuppvaknande av naturen.

Örnnebulusan  midvinterblot

Läs mer...

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
gl_001-3.png