läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

bra att veta

intresse / köp av skulpturala smycken

Om du är intresserad av mina skulpturala smycken eller vill ta kontakt av någon annan anledning så gör det här >

Vill du köpa något skulpturalt smycke finns info nedan hur betalning och annat går till. Kontakta mig angående vilket skulpturalt smycke det gäller här >

Läs mer...

specialbeställning; skapa ditt personliga skulpturala smycke

skulpturala smyckenEn kund berättar om sig eller mottagaren, vad som är viktigt för den, intresse, erfarenheter osv. Sedan letar jag upp information och symboler kring detta.

Läs mer...

mätning av handled

mätning av handledVissa av mina armband kräver att jag vet följande mått
så att det passar just dig och sitter bekvämt.

Läs mer...

mätning av hand

mätning av hand
Vissa av mina armband kräver att jag vet följande mått
så att det passar just dig och sitter bekvämt.

Läs mer...

mätning av hals

mätning av halsVissa av mina halsband kräver att jag vet följande mått
så att det passar just dig och sitter bekvämt.

Läs mer...

mätning av finger

mätning av finger
För en ring behöver jag veta storleken.

Läs mer...

justerknutar för lädersnöre

Följ nedanstående för att göra nya justerbara knutar för lädersnöre.

Läs mer...

lädersnöre


Efter en tids användning blir lädersnörena slitna så att den svarta färgen slits bort. Detta syns mest vid justerknutarna eller vid hänget och kanter.

Läs mer...

gåvokort

gåvokortDu kan själv bestämma vad som skall stå i texten på gåvokortet.

Läs mer...

gravering

skulpturala smyckenJag kan förmedla gravering utifrån bilder eller text ni anger
som komplemmentering till mina skulpturala smycken.

Läs mer...

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
ol_009-1.png