mätning av finger

mätning av finger
För en ring behöver jag veta storleken.


Bäst är att använda fingermätar verktyg,
mät enligt figur;
A= Omkretsmått där fingret är störst i mm

 

skicka måttet till mig här >