läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

teknik - estetik

foto: Maja EdbergJag är en detaljmänniska som upplever saker/objekt på mitt unika sätt, på så sätt får jag inspiration från dessa saker/objekt runt omkring mig. Inom mig finns en känsla av att det finns en historia att berätta, mina skulpturala smycken är mitt djupt personliga sätt att berätta dessa historier genom min kunskap och erfarenhet.

Genom hela mitt liv har jag varit intresserad av två väsentliga begrepp: teknik och estetik. Samspelet mellan dessa har försiggått hela tiden, tillsammans inte var för sig. De har funnits där och fungerat tillsammans i balans, teknik-estetik, som en pardans. Denna interaktion mellan strikt struktur och flödande kreativitet är ett exempel på livet och livet självt är en källa till inspiration.

Jag använder mig av symboler (nya och gamla) i mitt arbete för det finns en kraft i dem som påverkar oss alla och vår omgivande värld. Den kraftfulla betydelsen i symboler finns ofta där på grund av dess rena struktur/form och detta använder jag mig av för att uttrycka min känsla.

Många kreativa personer säger att de inte vill ha några begränsningar, men för mig ger begränsningar en struktur i vilken mitt skapande kan växa och utvecklas. Jag behöver någon form av begränsning i mitt skapande för det förser mig med den grund och det ramverk där balans och ordning kan blandas på ett fritt sätt och sedan tillförs kaos. På så sätt ges möjlighet till skapandet av en vacker konstnärlig form. Denna konstnärliga form fulländas genom att betrakta saker/objekt från olika perspektiv, flytta runt saker, lägga till, dra ifrån, manipulera det begränsade antal av detaljer som finns inom strukturens ramverk. När jag gör så, så skapar jag ett utrymme där hela jag fungerar för att skapa något magnifikt enligt det sätt jag ser på livet och världen.

ha det bra, njut av livet
smyckeskulptör Göran Jönsson

 

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
al_001.png