teknik - estetik

foto: Maja EdbergJag är en detaljmänniska som upplever saker/objekt på mitt unika sätt, på så sätt får jag inspiration från dessa saker/objekt runt omkring mig. Inom mig finns en känsla av att det finns en historia att berätta, mina skulpturala smycken är mitt djupt personliga sätt att berätta dessa historier genom min kunskap och erfarenhet.

Genom hela mitt liv har jag varit intresserad av två väsentliga begrepp: teknik och estetik. Samspelet mellan dessa har försiggått hela tiden, tillsammans inte var för sig. De har funnits där och fungerat tillsammans i balans, teknik-estetik, som en pardans. Denna interaktion mellan strikt struktur och flödande kreativitet är ett exempel på livet och livet självt är en källa till inspiration.

Jag använder mig av symboler (nya och gamla) i mitt arbete för det finns en kraft i dem som påverkar oss alla och vår omgivande värld. Den kraftfulla betydelsen i symboler finns ofta där på grund av dess rena struktur/form och detta använder jag mig av för att uttrycka min känsla.

Många kreativa personer säger att de inte vill ha några begränsningar, men för mig ger begränsningar en struktur i vilken mitt skapande kan växa och utvecklas. Jag behöver någon form av begränsning i mitt skapande för det förser mig med den grund och det ramverk där balans och ordning kan blandas på ett fritt sätt och sedan tillförs kaos. På så sätt ges möjlighet till skapandet av en vacker konstnärlig form. Denna konstnärliga form fulländas genom att betrakta saker/objekt från olika perspektiv, flytta runt saker, lägga till, dra ifrån, manipulera det begränsade antal av detaljer som finns inom strukturens ramverk. När jag gör så, så skapar jag ett utrymme där hela jag fungerar för att skapa något magnifikt enligt det sätt jag ser på livet och världen.

ha det bra, njut av livet
smyckeskulptör Göran Jönsson