läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

Grästorp konstförening

Grästorps konstförening

Föreningen Omkull där jag är medlem skall ställa ut på Grästorps konstförening 9/2-23/2 2014.

Vernissage är det 9/2 kl 14-16. Grästorps konstförening, Galleri Emmas Oskarsgatan 32 Grästorp.

Bilder Ölands skördefest

Ölands skördefest

Genom mitt medlemskap i föreningen omkull här > deltog jag i Ölands skördefest 26-29/9 2013.

Läs mer...

Ölands skördefest

Ölands skördefest

Genom mitt medlemskap i Omkull här > skall jag deltaga på Ölands skördefest 26-29/9 2013 här >
En av våra medlemmar har bosatt sig på Öland så vi skall ställa ut hos henne, Atelje Johanna E här >
Skall bli intressant att jämföra den med den skördefest vi precis hade här längs Göta kanal här >

skörde & kulturfest Norra Skaraborg med Göta kanal

skörde & kulturfest Norra Skaraborg med Göta kanal

skörde & kulturfest Norra Skaraborg med Göta kanal

Läs mer...

Hajstorp 2013

Hantverk kring kanalenSå var det dags för Hajstorp eller Hantverk kring Kanalen,
vilket är det rätta namnet.

Läs mer...

vårrundan på Kinnekulle 2013

Stenhyveln 2013

Vårrundan på Kinnekulle 4-5 maj 2013.

Läs mer...

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
ok_010-2.png