ortsmärke Töreboda

Jag har nu skapat ett ortsmärke för Töreboda vilken är den ort jag har flyttat till.

 

ortsmärke Töreboda

Så här ser ortsmärket för Töreboda ut stämplat i silver. Bilden är tagen med ett mikroskop.

 

Ortsmärke används för att kunna se var ett ädelmetallarbete har blivit utfört.
Likaså finns finhaltsstämpel, namnstämpel och årsbeteckning.
Vad gäller silverarbete finns det inga krav att de skall stämplas på något vis. Dock är det en tydlig information att använda ortsmärke, finhaltsstämpel och årsbeteckning tycker jag. Namnstämpel är också en sådan tydlig information men ännu så länge signerar jag alla mina arbeten med gravering istället.
Det kan också vid en senare tidpunkt vara värdefullt att kunna utläsa denna information.

 

Swedac är den myndighet som handhar och godkänner ortsmärken här >

"Swedac är den myndighet som ansvarar för handel med ädelmetallarbeten i Sverige. Vi ger ut föreskrifter på området, godkänner namnstämplar och sköter registret över namnstämplar. Vi fastställer svenska ortsmärken för ädelmetallarbeten, ackrediterar kontrollorgan som utför kontrollstämpling och gör även marknadskontroll på området."