tankar ak_a004

tankar
armband med oregelbunden form för Aff

Saturnus märkliga måne Hyperion är väl ett av solsystemets underligaste ställen. Den ser ut som en tvättsvamp och månen är ovanligt porös — den består till nästan 60 procent av tom rymd. Det gör att nedslagskratrar på Hyperion blir förvånansvärt långlivade, med resultatet att hela ytan täcks av runda hål i storleksklassen 2 till 10 kilometer.
Hyperion har en diameter på 266 km, har en oregelbunden form, och har ett kaotiskt roterande beteende

Hyperion var en tidig solgud i grekisk mytologi, son till Uranos och Gaia, far till Helios.
Hyperions gestalt sammanfaller delvis med Helios’ och man tror därför att han är en gud från äldre tider.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >