tankar bl_k020

tankar
brosch med igelkott i bo för Karina

På sommaren har igelkotten inget bo utan sover där den får skydd t ex under lövhögar, under en trädrot eller i en komposthög.
Igelkotten är starkt beroende av goda övervintringsplatser då den söker upp ett lämpligt ställe att gå i ide. Den inreder boet med mossa, gräs eller löv och lägger sig sedan för att sova hela vintern. En igelkott kan ha ca 6000-7000 taggar och väga 0,5 till 1,3 kg.

Ökad biltrafik skördar många offer bland igelkottarna. Lokalt har igelkotten helt försvunnit pga biltrafiken. Även råttgift skördar många offer. Utsläpp av miljögifter är ett annat hot. Utsläppen tär mer på igelkotten än på andra däggdjur. De kolväten som djuren får i sig lagras främst i kroppsfettet. Eftersom igelkotten sover under vintern måste den lägga upp ett stort fettlager under sommaren. Då är det inte bra att det finns gifter i fettet.

Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter, däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar och fjärilslarver, men även av mångfotingar och daggmaskar. Gräsmarker som betas extensivt av boskapsdjur är troligtvis bland de bästa platser för igelkottar att hitta byte. Ibland vandrar de upp till en kilometer per natt på liknande områden under letandet efter föda.
Igelkotten äter även mindre däggdjur som möss, näbbmöss, sorkar och mullvadar. Av dessa tar igelkotten nästan bara unga, nakna, blinda individer, som den hittar slumpmässigt. Igelkotten är inte tillräckligt snabb och har inte heller tänder som krävs för att jaga vuxna individer av dessa djur. Å andra sidan äter igelkotten as och tar döda individer av de nämnda däggdjuren som föda. Under tiden när igelkotten uppfostrar sina ungar utgör fågelägg och ungfåglar en större andel av födan.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >