tankar hl_c033

tankar
halsband med delar av fullbordan för Catherine

Vid fullbordan, Allt är verkligen ett.
En organisms livscykel är alla de förändringar som den genomgår från födelse till död. Hos en del organismer är livscykeln kort och innefattar endast ett fåtal olika stadier, medan andra organismer kan ha en lång och komplicerad livscykel som sträcker sig över flera år.
En del organismer reproducerar sig endast en gång för att därefter dö. För sådana organismer markerar reproduktionen därmed fullbordan av livscykeln. Andra organismer har en livscykel med flera möjligheter att ge upphov till avkomma, genom att förmågan till reproduktion fortsätter, oftast genom hela livet.
Enligt den för-hinduistiska filosofi som växte fram i upanishaderna är världen uppdelad i en verklig, andlig dimension samt en fiktiv och materiell dimension. Den sistnämnda, fiktionära dimensionen kallas samsara. Ordet samsara kommer från sanskrit: “Att flyta ihop”, eller att passera genom olika stadier, att vandra.
I religioner med indiskt ursprung kan samsara enklast översättas som kretslopp. Inom hinduismen är det själen som vandrar, dvs återföds (själavandring). Buddhismen räknar inte med existensen av någon själ i den meningen, det är i stället människans ständiga strävan efter tillfredsställelse och kamp för att undvika otillfredsställelse som orsakar de processer som ger bränsle till något som kan beskrivas som återtillblivelse (återupprättande av ett nytt liv). I Väst ses återfödelse ofta som något spännande, nästan romantiskt. I religioner med indiskt ursprung är återfödelsen en katastrof eftersom livet anses vara förenat med så mycket lidande. Religionerna har därför utvecklat olika metoder för att sätta punkt för denna process, dvs bryta samsara.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >
bläddra i halsband >