tankar hl_e021

tankar
halsband med månskära för Eta

Tilltagande måne
Nu bygger månskäran på sig och blir hela tiden större. Nu passar det bra med magi i tillväxtsyfte. Det är tid för läkning både fysiskt och andligt. Fruktbarhetens tid i mån magi.

Avtagande måne
Nu blir månen mindre och mindre efter att ha varit som störst. I magins värld passar det bra med magi i avslutande, förminskande och borttagande syfte. Nu är tid att bli av med dåliga vanor och fördomar. Det är tid att ryta till, säga ifrån och klippa av, göra sig av med negativitet.

Talet 9
Buddistisk: Den högsta andliga makten, ett himmelskt tal. Egyptisk: Enneaden. Grekisk-romersk: Nio gudar och senare nio muser. Hinduisk: Agnis tal, elden. Judisk: Ren intelligens, sanning. Keltisk: Ett ytterst viktigt tal i den keltiska traditionen. Riterna kring elden vid Beltinefesten utförs av 81 män, nio åt gången. Kinesisk: Himmelsk makt eftersom 3 x 3 är det lyckosammaste talet. Kristen: Nio är sällsynt i den kristna symboliken. Mayansk: Nio undervärldar som styrs av varsin gud. Norden: Nio är det heliga talet i den nordisk-germanska symboliken. Pytagoreisk: Alla tals gräns eftersom alla andra tal finns och kretsar inom det.

Arkeologi (av grek. archaiologia “fornkunskap”, av archaios “urgammal”, “forntida”), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av människans materiella kultur, alltså studiet av hennes lämningar eller artefakter.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >
bläddra i halsband >