tankar hl_k030

tankar
halsband med och för Kinnekulle

Kinnekulle består av fem på urberget lagrade bergarter.
Ur dem kan man läsa vår jords historia, kanske 540 miljoner år tillbaka.
Det var då de första, primitiva djuren uppträdde i havet och många av dem blev kvar som fossil i sandstenen.
Betydligt yngre och mer komplicerade är de djur du kan se som trilobiter och orthoceratiter i kalkstenslagret.
En minnesramsa som man lärde sig i skolan för att komma ihåg Kinnekulles lager av bergarter var: USA KL 3, Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp.

Kinnekulles karaktärsblomma är ramslöken.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >