tankar pl_c014

tankar
hänge med hjärta och minne för Catarina

I ett mänskligt embryo börjar hjärtat att slå cirka tre veckor efter befruktningen eller fem veckor efter den sista normala menstruationsperioden (LMP), vilket är det datum som normalt används för att datera graviditet. Embryots hjärta börjar först att slå i samma takt som moderns, med omkring 75-80 slag per minut. Hjärtrytmen ökar därefter linjärt under cirka fyra veckor, med ett maximum kring 165-185 slag per minut i början av den nionde veckan efter LMP. Ökning är ungefär 3,3 slag/minut per dag. Därefter sjunker den ner till omkring 150 slag per minut under de följande 6 veckorna. Efter den 15:e veckan avtar minskningen och hjärtat slår då med ett genomsnitt på cirka 145 slag per minut. Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors hjärtrytm före födelsen.

Hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd. Ofta är det en symbol för kärlek. Det krossade hjärtat är en symbol för olycklig kärlek. Symbolen kan även betyda hjärtat i kroppen. Ett hjärta avbildas oftast i rött men andra färger förekommer ibland. Dörrarna på gamla utedass pryddes ofta med ett utsågat, hjärtformat hål.

Minnestavla kallas en tavla av trä, sten eller metall med inskription om historisk eller på annat sätt intressant händelse eller epok, ofta försedd med namn på den eller dem tavlan tillägnas och/eller de som står för denna tillägnan.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >
bläddra i hänge >