tankar pl_j015

tankar
hänge med älskade barn för Johanna

Det viktigaste är att man är en bra
och kärleksfull förälder varje dag.
Då skapar man de bästa förutsättningarna
för en livslång, positiv relation med sitt barn.

Plakett (minnesplakett)
Från franskan, derivat av plaquer (“tallrik”), från mellanholländskans placken (“att plåstra, slå metall i en tunn plåt”).
Besläktat med lågtyska placke, Plagge
(“liten fläck, rester, trasor, tunna gräs”),
östra frisiska Plak, plakke (“ett slag, smäll”).
Någon platt tunn bit metall, lera, elfenben eller liknande som används
som ornament, eller för att måla bilder på. Såsom en platta, hängde tallrik,
fat, eller liknande, på en vägg.
Även mindre utsmyckning som bärs av person, som brosch eller hänge.

Pioneers plaketter är av guld-anodiserat aluminium och placerades ombord på rymdfarkosterna Pioneer 10 1972 och Pioneer 11 1973. På dessa finns ett illustrerat meddelande om de skulle fångas upp av utomjordiskt liv. Plaketterna visar nakna figurerar av en man och kvinna tillsammans med flera symboler som är utformade för att ge information om ursprunget av rymdfarkosten.

Hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd. Ofta är det en symbol för kärlek. Det krossade hjärtat är en symbol för olycklig kärlek. Symbolen kan även betyda hjärtat i kroppen. Ett hjärta avbildas oftast i rött men andra färger förekommer ibland. Dörrarna på gamla utedass pryddes ofta med ett utsågat, hjärtformat hål.

Hjärta är en symbol som ofta har en positiv innebörd och är en symbol för kärlek.
I ett mänskligt embryo börjar hjärtat att slå cirka tre veckor efter befruktningen.
Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors hjärtrytm före födelsen.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >
bläddra i hänge >