tankar pl_l016

tankar
hänge med kärlek-lycka-överflöd till Lovisa

Lovisa
vikt: 3268 gr
längd: 50 cm
född: 15.02 20130712

Kärlek
är en känsla som präglas av en stark ömhet och tillgivenhet. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation, mot mer allmänna konkreta ting som naturen, kyrkan eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära med-människa, inklusive den egna personen.
Kärlek till den egna personen – narcissism – kan av omgivningen ses som något negativt, där egenkärleken kan ta sig uttryck i handlingar som ökar det egna välståndet eller välmåendet på andras bekostnad. Det finns även en annan form av egenkärlek där personen unnar sig en del av det goda i livet, utan att brista i respekt eller empati inför medmänniskorna. Sådan egenkärlek är kopplad
till en god självkänsla, vilket i sin tur är viktigt för att kunna visa kärlek
– att ge ovillkorligt.
Kärlek kännetecknas av en vilja att ge villkorslöst till någon eller något, det vill säga att bete sig altruistiskt.

Lycka
är en känsla av varaktigt välbehag och ingenting som man finner i pengar, hur man bor eller vilket välstånd man finner sig i. Detta är något man finner i sig själv, genom att vara nöjd över den man är. Deepak Chopra tar ståndpunkt i Buddhas filosofi och menar att den biologiska hjärnans grundinställningar, att se möjligheter istället för nackdelar, är en stor orsak till att vi finner lycka. Han menar också att meditation frigör positiva signalsubstanser i vår hjärna och att detta leder till glädje. Den sista vägen till att hitta glädje genom hans teori handlar om ens egna val. Han säger också att detta är saker alla människor kan glädjas åt oavsett var man bor, vart man kommer ifrån eller hur mycket kapital man har.

Överflöd
är abundans av kärlek-lycka, allt sådant men ej materiellt. När allt är tusen gånger bättre än man bett och drömt om. Ledsen, vet inte hur jag ska förklara min känsla. Hur beskriver man ren, fundamental lycka???? Kärlek till livet. Känslan av att leva fullt ut varenda minut av livet.

Göran Jönsson
skulpturalasmycken.se

kontakta >
specialbeställning >
bläddra i hänge >