insatser

När skall insatser sättas in, när orsak och verkan redan har uppstått eller innan dess.
Detta att sätta in insatser tidigt istället för att vänta tills något har skett gäller i princip överallt; maskiner, människor, grupper, organinsationer, företag osv. När det gäller maskiner kallas det underhåll. Enligt allt jag vet och har erfarenhet av så är det mycket billigare och maskinen får längre livslängd när man sköter underhållet och kan sätta in insatser planerat istället för i panik när något går sönder.

När man tittar på olika delar av samhället så förundras över att detta som närmast är att betrakta som allmän kuskap, underhåll är billigare och bättre, inte används mer. Det kvittar om man pratar om dagis, förskola, skola, järnvägar, vägar, infrastruktur i stort, energiproduktion osv. En enda blandning av allt från litet barn till största maskiner och organisationer.

Det är så att t.ex. de som arbetar på dagis och förskola kan med mycket stor säkerhet peka ut de barn som kommer att vara utåtagerande och som kommer att få och vara framtida ungdomar som inte mår bra och som ställer till det för omgivningen. Varför, varför sätter man då inte in insatser i detta tidiga skede då det är bättre för alla inblandade och mer kostnadseffektivt att agera. Detta med kostnadseffiktivitet är egentligen en bit man vill ta bort men den är ju krasst där och borde vara en morot om inget annat.

Vad jag tror är anledningen till att politiker, chefer, styrelser, organinsationer och allt annat agerar som de gör är att de alla är slavar under ett kortsiktigt tänkande och med korta perspektiv på budget, lönsamhet och allt sådant. Hela vårt samhälle har gått in i en sorts kortsiktigt tänkande liv.
Våra partier har ju närmat sig varandra mer och mer så det kan vara svårt att skilja dem åt ibland, så man tycker att de borde kunna överens om långsiktigt agerande. Kan inte de sätta en ny norm och flytta insatser till den tidiga fasen av olika saker och sedan fortsätta att arbeta med detta. Visst det kommer att ta 10-50 år(beroende på vad det gäller) innan dessa insatser lönar sig på alla olika sätt men allra viktigast är människors lidande. Sluta jobba med kortsiktiga budgetar och vinsthorisonter när det gäller detta. Jobba långsiktigt för hela samhällets bästa.

Artikel här >
Artikel här >
Artikel här >
Artikel här >