normalt

Normalt är ett sådant ord som man egentligen inte vill skulle finnas och dess o-variant, onormalt.
Om man tar och tänker efter lite och försöker sätta sig in i olika personers situation så inser man ju ganska snart att det inte finns något sådant som normalt. Här i den norra delen av Europa så har vi ju inte så ofta skyfall ena stunden och solsken bara några minuter senare (har dock högre frekvens de senare åren) men i många länder i varmare klimat och Asien så är detta ju något som händer hela tiden. Vad är då normalt eller onormalt beror ju på vem man frågar.

Vem har att göra med hur jag bor och lever så länge jag inte skadar eller utnyttjar andra. För mig är just detta att inte skada eller utnyttja andra väldigt viktigt i hela livet men också där kommer man ju ganska snart inpå hur olika vi alla anser vad detta innebär.
Varför skall samhället och medmänniskor sätta någon slags norm på vad som är normalt eller onormalt.

Vi tycker ju väldigt olika om det vi anser vara vackert eller ej och här kommer också väldigt snart in bedömningar. Om man är en skapande människa och söker stipendier eller deltagande i olika projekt finns normalt och onormalt med i bilden fast det kanske säges med andra ord.

Vad skall vi då göra för att använda dessa nedlåtande och låsande bedömningarna mindre eller helst överhuvudtaget ej. Jag tror att mycket handlar om att ha ett så öppet sinne som möjligt för att kunna byta utsiktspunkt och kunna tänka sig in i andra människors situation. Att resa mycket, träffa olika sorters människor i många olika sorters situationer. Att inte tycka att man har prestige eller annat att förlora på att försöka förstå andra och deras situation.