olika religioner

Goran tek-en, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Olika religioner, varför finns dom och varför beter sig de olika utövarna som dom gör. Detta är verkligen frågor som man kan ställa sig, fundera på och diskutera.

För mig så är det ganska klart att det är ungefär så som min illustration här visar. Att grundläggande behov baserat på olika faktorer har filtrerats genom olika social skikt, samhällen och därigenom skapat just den variant som behövdes där och då. Så något permanent är det inte förutom hos dem som försöker vara bokstavstrogna vilket i sig är en omöjlighet då man inte kan läsa/översätta en gammal text med samma ögon och referensramar som skaparna hade.

Att sedan de olika utövarna inte kan respektera andras sätt att tänka och leva är för mig en stor gåta då, vad jag vet, de flesta religioner har i sig att man skall respektera och inte skada sina medmänniskor. Att tro att just jag/vi i en grupp har den rätta/enda kontakten med en gud och inga andra är ju till att tycka mycket om sig själv.